Współpraca

Jestem przekonany o tym, że współdziałając można osiągnąć niezwykłe sukcesy. Piszę artykuły prasowe, także na potrzeby czytelników specjalistycznych czasopism, angażuję się w konferencje i warsztaty, jestem autorem zadań diagnostycznych i ćwiczeniowych dla dzieci.

Chętnie podejmuję wyzwania, przy których mogę połączyć umiejętności z kompetencjami osób innych specjalności, by osiągać efekt synergii.

 

Psycholog Poznań

Książki i artykuły

 • "ABC skutecznego myślenia" - pobierz artykuł
 • "Czy nauki matematyczno-przyrodnicze mają płeć?" - pobierz artykuł
 • "Democratizing education: Open schooling engaged the less privileged in environmental sciences" - zobacz artykuł
 • "Optymizm dziecka" - pobierz artykuł
 • "Optymizm się opłaca" - pobierz artykuł
 • "Practical measures of cognitive function and promotion of their performance in the context of research" (współautorstwo) - zobacz artykuł
 • "Przywództwo transformacyjne" - pobierz artykuł
 • "Redukcja etatów" – jak rozmawiać? - pobierz artykuł
 • "Skuteczność pracowników" - pobierz artykuł
 • "Stress at the place of work and cognitive functions among women performing intellectual work during peri- and post-menopausal period" (współautorstwo) - zobacz artykuł
 • "Szkolny kontekst psychologii pozytywnej. Studium empiryczne" - pobierz artykuł
 • "Trendy" - pobierz artykuł
 • "Zrównoważona teoria mądrości" - pobierz artykuł
 • "Diagnoza inteligencji - perspektywa krytyczna i nowe kierunki", w: "Diagnoza w wymiarze jednostkowym i społecznym" – rozdział w książce
 • "Edukacyjne konteksty psychologii pozytywnej. Studium teoretyczno-empiryczne" – książka
 • "Schemat emocjonalny przywiązania a procesy przetwarzania emocji i symbolizacji. Jak wewnętrzne dziecko wpływa na relacje dorosłego?" – książka
Psycholog Poznań

Inne

 • Konferencja i warsztat w ramach XVII Targów Edukacyjnych
 • Konferencja upowszechniająca model pobudzania kreatywności, samodzielnego myślenia i pracy zespołowej poprzez przedsiębiorczość - zobacz prezentację
 • Opracowanie analizy zawartości merytorycznej i diagnozy potrzeb platformy edukacyjnej, prowadzonej przez Instytut Medycyny Wsi w Lublinie – zobacz portal
 • Opracowanie modelu ewaluacji oraz nadzór nad przeprowadzeniem procesu ewaluacji w międzynarodowym projekcie "EDU-ARCTIC", finansowanym przez Komisję Europejską, a prowadzonym przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk – zobacz raport
 • Opracowanie zawartości merytorycznej (diagnostycznej i ćwiczeniowej) portalu genialnydzieciak.pl
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych, szkoleń i doradztwa, m.in. dla:

  Akademickie Zacisze
  American Systems sp. z o.o.
  ASM Research Solutions Strategy
  Budnet sp. z o.o.
  Collegium da Vinci
  Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
  Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
  Oficyna MM Wydawnictwa Prawnicze
  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
  Sea Development sp. z o.o.
  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
  Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej sp. z. o.o.
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
  Wielkopolska Grupa Prawnicza Kancelaria Prawna
  Wydawnictwo FORUM sp. z o.o.
  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu